Důležitá sdělení

Máme novou webovou adresu: ms17.plzen.eu

Upozornění ředitelky školy

Ředitelka školy dle zákona 258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.552/1991 Sb. má povinnost upozornit rodiče, že žádné potraviny ani pití se do MŠ nesmí přinášet. MŠ má svůj celodenní pitný režim – dítě má možnost se kdykoliv napít ve třídě a dopolední i odpolední svačinu, včetně oběda, snídaně je dětem podávána doma. Strava 5x denně je tedy zaručena. Výjimku mohou tvořit pouze např. originálně zabalené bonbóny, které děti přinesou k příležitosti oslavy jejich svátku nebo narozenin.
Pokud rodiče nedodrží pokyny hygieny i ředitelky školy a v MŠ se prokáže výskyt infekčního onemocnění, nese plnou i finanční odpovědnost ten, kdo porušil nařízení.

V Plzni dne 1.9.2013