Ke stažení

Máme novou webovou adresu: ms17.plzen.eu

Sleva daně za umístění dítěte – školkovné 2016 / 2017 ŠKOLKOVNÉ_2016
Potvrzení o platbách úplaty za předškolní vzdělávání – 2016 / 2017 POTVZENÍ_ŠK_2016
Informace pro rodiče – školní rok 2016 / 2017 INFORMACE_2016
Školní řád 2016 / 2017 ŠKŘÁD_2016
Organizační řád 2016 / 2017 ORGŘÁD_2016
Organizace školního roku 2016 / 2017 ORGŠKROKU_2016
Třídy a personál 2016 / 2017 PERSONAL_2016
Organizace a provoz 17.MŠ ORGPROVOZ_2016
Prováděcí pokyn a ustanovení ředitelky 17. MŠ PROVPOKYN_2016
Vstup dítěte do 17.MŠ VSTUP_2016
Odhlášení dítěte z docházky do 17.MŠ ODHLÁŠENÍ_2016
Omluvení dítěte z docházky – nad 14 dnů OMLUVENÍ_2016
Normativ stravného – školní rok 2016 / 2017 NORMATIV_2016