Provoz MŠ

Máme novou webovou adresu: ms17.plzen.eu

6,00 – 16,30


6,00 – 8,00     :   přijímání dětí (po nahlášení vyjímečně do 10,00)

8,00 – 10,00   :   hry, svačina, činnosti

10,00 – 11,15   :   vycházka

11,40 – 12,05   :   oběd (děti se po obědě vyzvedávají do 12,30)

12,05 – 14,00   :   odpolední odpočinek

14,00 – 16,30   :   svačina, hry, individuální přístup


6,00  – 8,00 – 10,00  přijímání dětí, spontánní hry, individuální přístup, ranní cvičení, komunitní kruh (ranní a hodnotící), integrované, didakticky cílené celky, zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti poznávací, komunikativní, smyslové, estetické, ve formě spontánních a řízených činností,nadstandardní činnosti, hygiena, svačina, péče o talentované děti

10,00 – 11,15  vycházka
11,40 –  12,05  oběd
12,05 –  12,30  vyzvedávání dětí po obědě
12,05 –  14,00   odpolední odpočinek
14.00 –  16.30  svačina, hry, individuální přístup,

 

Děti je možné po nahlášení na počátku docházky přijímat i výjimečně po 8,00 hod., do 10,00 hod.pouze po domluvě s ředitelkou školy.

Děti, které zůstávají v MŠ do odpoledne mohou být vyzvedávány z MŠ od 14,00 hod., nejpozději do 16,30 hod.!

Nejstarším  dětem se odpočinek krátí, děti nemusí spát, pouze odpočívat.
Dopoledne jsou ve vymezeném čase organizovány pro talentované děti nadstandardní aktivity ve skupinkách s druhou učitelkou ve třídě podle zájmu rodičů a dětí . Odpoledne logopedické chvilky, hry podle volby dětí, individuální péče, procvičování získaných znalostí

Budova je po celý den uzamčena a rodiče nebo návštěvy zvoní na třídy nebo kanceláře. V přízemí budovy je k dispozici služba z řad pracovnic školy, která dohlíží na zdárný příchod a odchod dětí s rodiči či pověřenými zástupci, předává informace, zapisuje omluvy dětí a jiné.

V MŠ působí a reprezentuje školu na veřejnosti sboreček Lvíčata, pod vedením paní učitelky Jitky Chabové.