Informace

Máme novou webovou adresu: ms17.plzen.eu

Informace pro rodiče jsou na nástěnkách v šatnách i v hale. Omluvenky, počty dětí atd. zapisuje školnice a učitelka. O placených akcích rodiči Vás budeme včas informovat.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Nepřítomnost dítěte se omlouvá nejpozději do 8,00 hod. toho dne na telefonním čísle
+420 377 240 762
Pokud dítě marodí více než 14 dní je potřeba u paní školnice vyzvednout formulář a písemně omluvit dítě

ÚPLATA ZA STRAVNÉ A VZDĚLÁVÁNÍ

Platba v hotovosti v MŠ!

Úplata za vzdělávání se každý rok mění podle nákladů na provoz v předchozím roce, od 1.9.2016 je výše úplaty vypočtena na 500,-Kč/měsíc

Stravné – záloha 1000,- Kč při nástupu dítěte do MŠ (u dětí docházejících do MŠ


37,- Kč   –   v hotovosti za měsíc a projedená jídla

41,- Kč   –   děti,které v daném školním roce dosáhnou věku 7 let


Vedoucí školní jídelny určí datum přijímání financí a vydá doklad o příjmu financí za dítě

UPOZORNĚNÍ: děti do jídla nenutíme, mléko podáváme ochucené, dítě dostane vždy možnost výběru nápoje, v MŠ je zaveden a dodržován pitný režim, přání rodičů ohledně stravování respektujeme.

Do MŠ dětem nedávejte cukrovinky ani pití – k dispozici mají tekutiny po celý den, potraviny a nápoje jsou kontrolovány hygienou.

ADAPTACE DĚTÍ
s dítětem je možno zpočátku pobýt v MŠ nebo kdykoliv za ním přijít, doporučujeme asi 1 týden před pravidelnou docházkou návštěvu maximálně 1 – 2 hod. v MŠ s rodičem nebo podle potřeby dítěte.

VYBAVENÍ PRO DĚTI DO MŠ

Oblečení dávejte podle potřeb dítěte a počasí! Do šatny do tašky je nutné dítěti dát náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky) a papírové kapesníky. Dávejte dětem do MŠ bačkůrky – NE pantofle. Děti, které v MŠ po obědě spí, si přinesou z domova dětské peřinky (polštářek, peřina, prostěradlo). Rodiče 1x za měsíc vyperou povlečení a výplně vyvětrají, pyžamo či noční košilky si děti každý pátek odnáší vyprat domů. Je vhodné, aby měly děti věci podepsané!!!

UPOZORNĚNÍ: zuby nečistíme, léky nepodáváme!

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ a evidenční listy vracejte do 15 dnů  do MŠ. Vyrozumění o umístění dítěte do MŠ – Rozhodnutí ředitelky školy se nezasílá jednotlivě, předá se proti podpisu rodičům do vlastních rukou do 30 dnů po podání žádosti, seznamy dětí jsou vyvěšeny před  začátkem školního roku v MŠ. Pokud ředitelka nemůže dítě z kapacitních důvodů již umístit, předem tuto skutečnost oznámí rodičům. Zapisovat, přijímat i odhlašovat lze děti po celý školní rok.

KONZULTACE: nejlépe v ranních nebo odpoledních hodinách, jinak kdykoliv.

Před vstupem do MŠ ZVOŇTE na zvonky, dítě si vyzvedávejte osobně ve třídě u příslušné učitelky.

Živý pejsek ani kočička do MŠ nepatří, děkujeme, že toto respektujete a dodržujete.

Uvítáme jakékoliv sponzorské dary pro děti, děkujeme.

Těšíme se na vás!

Kolektiv 17.MŠ